Gro Harlem Brundtlands andre regjering gjekk av 15.10.1989

Regjeringsskiftet skulast det dårlege valet for Arbeiderpartiet. Jan Peder Syse (Høgre) skipar ei borgarleg koalisjonsregjering utan fleirtal i Stortinget.