Kåre Willochs andre regjering gjekk av 08.05.1986

Grunnen til regjeringsskiftet er eit kabinettspørsmål stilt av Willoch. Han ynskte å auka bensinavgifta, men fekk ikkje fleirtal for framlegget i Stortinget. Gro Harlem Brundtland skipar ei Arbeiderparti-regjering, men denne regjeringa er i mindretal.