Kåre Willochs første regjering gjekk av 07.06.1983

Kåre Willloch skipar ei koalisjonsregjering med fleirtal i Stortinget. Grunnen til regjeringsskiftet er ynskjet om betre styringstilhøve for regjeringa.