Gro Harlem Brundtlands første regjering gjekk av 13.10.1981

Regjeringa kjem med framlegg om tillegsløyvingar og ekstraordinære tiltak for å redusera arbeidsløysa.