Lars Korvalds regjering gjekk av 15.10.1973

Regjeringsskiftet skuldast stortingsvalet same hausten. DNA får saman med SF 78 mandat, medan dei borgarlege partia får 77. Bratteli må difor støtta seg på SF i Stortinget. Trygve Bratteli skipar ei Arbeiderparti-regjering.