Trygve Brattelis første regjering gjekk av 17.10.1972

Grunnen til regjeringsskiftet er ei utsegn frå Trygve Bratteli i forkant av folkerøystinga om medlemskap i EF. Han gjer det klart under ein tale på Arbeiderpartiet sitt EF-møte i Gjøvik, at regjeringa vil gå av dersom resultatet av folkerøystinga blir nei. Lars Korvald (Kristeleg Folkeparti) skipar ei borgarleg koalisjonsregjering.