Per Bortens regjering gjekk av 16.03.1971

Grunnen til regjeringsskiftet er indre problem i den borgarlege koalisjonsregjeringa. Senterpartiet ynskjer ikkje medlemskap i EF, medan Høgre har det motsette synet på saka. Statsminister Borten syner fortrulege dokument til leiaren for Folkebevelgelsen mot norsk medlemskap i EF, og dette øydelegg tilliten mellom dei borgarlege partia. Trygve Bratteli skipar ei Arbeiderparti-regjering.