Einar Gerhardsens fjerde regjering gjekk av 11.10.1965

Ved stortingsvalet same hausten fekk dei borgarlege partia, med 80 mandat, fleirtal i Stortinget. Per Borten (Senterpartiet) skipar ei borgarleg koalisjonsregjering.