Oscar F. Torps regjering gjekk av 21.01.1955

Einar Gerhadsen er attende som statsminister; etter eige utsegn litt motviljug. Grunnen til regjeringsskiftet er at Torp og fleire statsrådar er gått lei og difor treng avløysing. Dette skuldast, i fylgje avskilstalen til Torp, at det har vore gnissingar mellom delar av regjeringa og delar av stortingsgruppa til Arbeiderpartiet.