Einar Gerhardsens andre regjering gjekk av 18.11.1951

Oscar Torp tek over som statsminister, og han skiftar ut fire av statsrådane som sat medan Gerhardsen var statsminister. Grunnen til regjeringsskiftet er Gerhardsen sitt ynskje om avløysing. Han grunngjev avgangen med at han er trøytt.