Einar Gerhardsens første regjering gjekk av 04.11.1945

Einar Gerhadsen skipar ei rein Arbeiderparti-regjering. Ved stortingsvalet tidlegare på hausten, fekk Arbeiderpartiet reint fleirtal med 76 representantar i Stortinget.