Peder L. Kolstads regjering gjekk av 13.03.1932

Jens Hundseid, parlamentarisk leiar i Bondepartiet, skipar ny regjering etter at Peder Kolstad døyr av blodpropp.