Ivar Lykkes regjering gjekk av 27.01.1928

Høgre og Frisinnede Venstre gjer eit dårleg val, medan Arbeiderpartiet får rekordoppslutnad. Christopher Hornsrud får i oppdrag å skipa den fyrste Arbeiderpartiregjeringa.