Johan Ludvig Mowinckels første regjering gjekk av 04.03.1926

Venstreregjeringa til Mowinckel vart felt då Arbeiderpartiet sette fram eit framlegg om mistillit på grunn av budsjettframlegget. Ivar Lykke skipar ei koalisjonsregjering med partia Høgre og Frisinna Venstre.