Abraham T. Berges regjering gjekk av 24.07.1924

Johan Ludwig Mowinckel (Venstre) skipar regjering etter at Berge har gått av fordi Stortinget forkasta regjeringa sitt framlegg om å oppheva forbodet mot sal av brennevin.