Otto B. Halvorsens første regjering gjekk av 21.06.1921

Halvorsen si regjering fekk fleirtal mot seg i skulekommisjonssaka og gjekk av. Otto Albert Blehr (Venstre) skipar ny regjering.