Gunnar Knudsens andre regjering gjekk av 20.06.1920

Otto Bahr Halvorsen frå Høgre skipar ny regjering. Han tek over etter Knudsen si regjering som fell på grunn av spørsmålet om nytt vegbudsjett. Ei generell oppfatning går ut på at nederlaget på "vegmillionen" berre var eit påskot for å bli kvitt regjeringsansvaret.