Jens K. M. Bratlies regjering gjekk av 30.01.1913

Katastrofeval for Høgre og Frisinnede Venstre. Knudsen skipar ei Venstreregjering som tek over etter koalisjonsregjeringa til Bratlie. Johan Castberg (Arbeiderdemokratene) blir sosialminister i den nye regjeringa, og utover mot 1920-talet blir Venstre meir radikalt på grunn av konkurransen frå Arbeiderpartiet.