Wollert Konows (S.B.) regjering gjekk av 19.02.1912

Konow tala varmt om målsaka og høgregruppa i tinget trekk dermed høgrestatsrådane tilbake. Jens Bratlie (Høgre) tek over som statsminister etter Konow. Framleis er Frisinnede Venstre med i koalisjonen.