Jørgen G. Løvlands regjering gjekk av 18.03.1908

Løvland regjeringa lei nederlag i trontaleordskiftet og gjekk av. Gunnar Knudsen skipar ei Venstreregjering med stønad frå Arbeiderdemokratene. Denne regjeringa er i mindretal, og må søkja stønad frå sak til sak.