Francis Hagerups andre regjering gjekk av 10.03.1905

Christian Michelsen (Venstre) skipar ei koalisjonsregjering. Han tek over for den forhandlingsviljuge Hagerup som ikkje kan gå med på at konsultatsaka skal løysast av nordmennene åleine.