Otto A. Blehrs første regjering gjekk av 21.10.1903

Venstre tapar valet i 1903 og ei høgreregjering leia av Georg Francis Hagerup tek over etter Blehr.