Johannes W.C. Steens andre regjering gjekk av 20.04.1902

Steen vert sett av som statsminister av sine eigne i partiet Venstre. Den viktigaste grunnen til dette, er at Venstre vil oppnå konkrete resultat i konsulatsaka før valet i 1903. Otto Albert Blehr (Venstre) tek over etter Steen som statsminister.