Francis Hagerups første regjering gjekk av 16.02.1898

Etter Venstres valsiger i 1897 går regjeringen Hagerup av. Johannes Steen (Venstre) skipar si andre regjering.