Emil Stangs første regjering gjekk av 05.03.1891

Regjeringsskiftet skuldast at Stortinget vedtek ein dagsorden som Emil Stang på førehand har stilt kabinettspørsmål til. Etter røystinga, går regjeringa av. Dette er innleiinga til siste kampfase innan den norsk-svenske union. Johannes Steen (Venstre) skipar regjering.