Utvidelse av Erna Solbergs regjering (17.01.2018-)


(Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre )
Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg (1961-), H
16.10.2013-

Utenriksdepartementet

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland (1978-), H
20.10.2017-17.01.2018
Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (1976-), H
20.10.2017-
Utviklingsminister Nikolai Astrup (1978-), H
17.01.2018-

Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen (1969-), Frp
16.10.2013-

Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (1965-), H
20.10.2017-

Justis- og beredskapsdepartementet

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (1977-), Frp
Ansvar for asyl-, flyktning- og integreringspolitikken

16.12.2015-17.01.2018
Justis- og beredskapsminister Per Willy Trudvang Amundsen (1971-), Frp
20.12.2016-17.01.2018
Justis- og beredskapsminister Per Willy Trudvang Amundsen (1971-), Frp
20.12.2016-17.01.2018
Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (1977-), Frp
17.01.2018-20.03.2018
Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Per Sandberg (1960-), Frp
20.03.2018-04.04.2018
Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (1964-), Frp
04.04.2018-

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (1978-), H
Permisjon fra 15.9.2017 til 26.11.2017

27.11.2017-17.01.2018
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (1965-), H
17.01.2018-
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (1981-), V
17.01.2018-

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (1984-), Frp
16.12.2015-

Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (1972-), Frp
16.10.2013-

Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Søviknes (1969-), Frp
10.12.2016-

Helse- og omsorgsdepartementet

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (-), Frp
17.01.2018-
Helseminister Bent Høie (1971-), H
17.01.2018-
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (1971-), H
16.10.2013-17.01.2018

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (1972-), H
16.12.2015-

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (1977-), H
17.01.2018-
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (1969-), Frp
16.10.2013-17.01.2018

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (1968-), H
16.12.2015-17.01.2018
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (1967-), V
17.01.2018-

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (1968-), H
17.01.2018-
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (1965-), H
16.10.2013-17.01.2018

Kulturdepartementet

Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (1977-), H
16.12.2015-17.01.2018
Kulturminister Trine Skei Grande (1969-), V
17.01.2018-

Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriminister Per Sandberg (1960-), Frp
16.12.2015-13.08.2018
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (1978-), H
17.01.2018-
Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (1966-), Frp
13.08.2018-
Næringsminister Monica Mæland (1968-), H
16.10.2013-17.01.2018