Jens Stoltenbergs første regjering (17.03.2000-18.10.2001)


(Arbeiderpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg (1959-)
17.03.2000-18.10.2001

Utenriksdepartementet

Utenriksminister Thorbjørn Jagland (1950-)
17.03.2000-18.10.2001
Bistandsminister Ann Kristin Sydnes (1956-)
17.03.2000-18.10.2001

Finansdepartementet

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (1959-)
17.03.2000-18.10.2001

Forsvarsdepartementet

Bjørn Tore Godal (1945-)
17.03.2000-18.10.2001

Justis- og politidepartementet

Hanne Harlem (1964-)
17.03.2000-18.10.2001

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Trond Giske (1966-)
17.03.2000-18.10.2001

Landbruksdepartementet

Bjarne Håkon Hanssen (1962-)
17.03.2000-18.10.2001

Samferdselsdepartementet

Terje Moe Gustavsen (1954-)
17.03.2000-18.10.2001

Fiskeridepartementet

Otto Gregussen (1956-)
17.03.2000-18.10.2001

Olje- og energidepartementet

Olav Akselsen (1965-)
17.03.2000-18.10.2001

Sosial- og helsedepartementet

Sosialminister Guri Ingebrigtsen (1952-)
17.03.2000-18.10.2001
Helseminister Tore Tønne (1948-2002)
17.03.2000-18.10.2001

Barne- og familiedepartementet

Karita Bekkemellem (1965-)
17.03.2000-18.10.2001

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Jørgen Kosmo (1947-2017)
17.03.2000-18.10.2001

Kommunal- og regionaldepartementet

Sylvia Brustad (1966-)
17.03.2000-18.10.2001

Miljøverndepartementet

Siri Bjerke (1958-)
17.03.2000-18.10.2001

Nærings- og handelsdepartementet

Grete Knudsen (1940-)
17.03.2000-18.10.2001

Kulturdepartementet

Ellen Horn (1951-)
17.03.2000-18.10.2001