Aprilministeriet (03.04.1884-25.06.1884)


Statsråder Virkeperiode

Statsrådsavdelingen i Kristiania

Statsminister Christian Homann Schweigaard (1838-1899)
03.04.1884-25.06.1884

Finans- og tolldepartementet

Herman Johan Foss Reimers (1843-1928)
04.04.1884-25.06.1884

Armédepartementet

Lars Christian Dahll (1823-1908)
03.04.1884-25.06.1884

Justis- og politidepartementet

Ludvig Mariboe Benjamin Aubert (1838-1896)
03.04.1884-25.06.1884

Kirke- og undervisningsdepartementet

Nils Christian Egede Hertzberg (1827-1911)
03.04.1884-25.06.1884

Indredepartementet

Thomas Cathinco Bang (1827-1902)
03.04.1884-25.06.1884

Marine- og postdepartementet

Bøicke Johan Rulffs Koren (1828-1909)
03.05.1884-25.06.1884
Konstituert statsråd Halfdan Lehmann (1825-1908)
03.04.1884-02.05.1884

Revisjonsdepartementet

Christian Homann Schweigaard (1838-1899)
03.04.1884-25.06.1884

Statsrådsavdelingen i Stockholm

Statsminister Carl Otto Løvenskiold (1839-1916)
03.04.1884-25.06.1884
Jacob Lerche Johansen (1818-1900)
01.03.1884-19.05.1884
Ebbe Carsten Horneman Hertzberg (1847-1912)
03.04.1884-25.06.1884