Det Sibbern/Birch-Motzfeldtske ministerium (16.12.1858-16.12.1861)


Statsråder Virkeperiode

Statsrådsavdelingen i Christiania

Førstestatsråd Hans Christian Petersen (1793-1862)
04.12.1858-11.12.1861

Marinedepartementet

Henrik Steffens Hagerup (1806-1859)
I embetet til sin død 28.05.1859.

01.09.1858-27.05.1859
Hans Christian Petersen (1793-1862)
28.05.1859-24.07.1860
Ketil Motzfeldt (1814-1889)
18.08.1860-31.10.1860
Harald Nicolai Storm Wergeland (1814-1893)
01.11.1860-30.09.1861
Konstituert statsråd Jacob Worm Skjelderup (1804-1863)
25.07.1860-17.08.1860

Finans- og tolldepartementet

Erik Røring Møinichen (1797-1875)
15.08.1858-30.09.1859
Otto Vincent Lange (1797-1870)
01.10.1859-11.08.1861
Erik Røring Møinichen (1797-1875)
01.09.1861-31.08.1862

Armédepartementet

Hans Glad Bloch (1791-1865)
28.10.1857-27.09.1860
Harald Nicolai Storm Wergeland (1814-1893)
28.09.1860-30.09.1862

Justis- og politidepartementet

Hans Christian Petersen (1793-1862)
01.09.1858-30.06.1859
August Christian Manthey (1811-1880)
01.07.1859-31.08.1860
Christian Birch-Reichenwald (1814-1891)
01.09.1860-11.12.1861

Indredepartementet

August Christian Manthey (1811-1880)
01.08.1858-30.06.1859
Christian Zetlitz Bretteville (1800-1871)
01.07.1859-11.08.1861
August Christian Manthey (1811-1880)
25.08.1861-30.09.1862
Tilforordnet statsråd Johan Christian Collett (1817-1895)
Tilforordnet i Christiania i forbindelse med kong Carl 4.s sykdomsfravær.

12.08.1861-24.08.1861

Marine- og postdepartementet

Ketil Motzfeldt (1814-1889)
01.10.1861-11.12.1861
August Christian Manthey (1811-1880)
12.12.1861-16.12.1861

Postdepartementet

Ketil Motzfeldt (1814-1889)
18.08.1860-31.10.1860
Erik Røring Møinichen (1797-1875)
01.11.1860-11.08.1861
Erik Røring Møinichen (1797-1875)
01.09.1861-30.09.1861
Tilforordnet statsråd Christian Ludvig Diriks (1802-1873)
Tilforordnet i Christiania i forbindelse med kong Carl 4.s sykdomsfravær.

12.08.1861-24.08.1861

Revisjonsdepartementet

Christian Birch-Reichenwald (1814-1891)
04.12.1858-30.06.1859
Hans Christian Petersen (1793-1862)
01.07.1859-11.12.1861
Hans Riddervold (1795-1876)
12.12.1861-16.12.1861

Statsrådsavdelingen i Stockholm

Statsminister Georg Christian Sibbern (1816-1901)
Tiltrådte juni 1859.

16.12.1858-29.11.1861
Konstituert statsminister Christian Zetlitz Bretteville (1800-1871)
16.12.1858-31.05.1859
Konstituert statsminister Christian Zetlitz Bretteville (1800-1871)
30.11.1861-16.12.1861
Christian Zetlitz Bretteville (1800-1871)
01.08.1858-30.06.1859
Otto Vincent Lange (1797-1870)
01.09.1858-30.09.1859
Christian Birch-Reichenwald (1814-1891)
01.07.1859-31.08.1860
Erik Røring Møinichen (1797-1875)
01.10.1859-31.10.1860
August Christian Manthey (1811-1880)
01.09.1860-11.09.1861
Ketil Motzfeldt (1814-1889)
01.11.1860-11.08.1861
Christian Zetlitz Bretteville (1800-1871)
01.08.1861-31.08.1862
Ketil Motzfeldt (1814-1889)
26.08.1861-30.09.1861
Otto Vincent Lange (1797-1870)
01.09.1861-31.08.1862