Organizational relations (Data_Orglister)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Organisasjonsrelasjoner (Data_Orglister)

I spørreskjemaet er det spurt etter andre organisasjoner råd og utvalg m m organisasjonen som blir spurt har relasjoner til.

Dette er spørsmålene som omhandler:

 • D3: Navn på utvalg, råd, styrer m m organisasjonen er med i
 • P2: Navn på landsomfattende organisasjoner organisasjonen har som medlem
 • P4: Navn på organisasjoner organisasjonen er medlem av
 • P6: Internasjonale organisasjoner organisasjonen er medlem av
 • Innefor disse fire vil relasjonene vil organisasjonen som blir spurt ha varierende antall relasjonsorganisasjoner. Av datapraktiske årsaker er disse tilrettelagt i en egen tabell.

  Merk at organisasjonsrelasjonsopplysninger for P2, P4, P6 kan ligge inne flere enn en gang p g a oppdatering av opplysninger. Dato/tid feltet Dato viser til registreringstidspunktet.

  Datakvaliteten og svarprosent er redgjort for i den generelle dokumentasjonen.

  Kodebok Kodebok

  Untitled Document

  VarRelasjonstype
  Manglende data: -1.0 Variabeltype:

  Koder:
  D3 Utvalg, råd, styrer m m
  Spørsmål:
  Vennligst oppgi navn på disse utvalg, råd, styrer, komiteer eller kommisjoner nedenfor.
  P2 Landsomfattende organisasjoner som medlem
  Spørsmål:
  Hvis Deres organisasjon har andre landsomfattende organisasjoner som medlemmer, vennligst oppgi navnene på disse nedenfor.
  P4 Medlem av landsomfattende organisasjoner
  Spørsmål:
  Hvis Deres organisasjon er medlem av andre norske organisasjoner som ivaretar deler av eget arbeidsfelt eller interesseområde, vennligst oppgi navnene på disse organisasjonene nedenfor.
  P6 Medlem av internasjonale organisasjoner
  Spørsmål:
  Hvis Deres organisasjon er medlem av internasjonale organisasjoner, vennligst oppgi navnene på disse nedenfor.

  Untitled Document

  DatoData for registering
  Manglende data: -1.0 Variabeltype:

  Untitled Document

  Idnum_IOIdnum_IO
  Manglende data: -1.0 Variabeltype:

  Identitetsnummer til omhandlende organisasjon.

  Untitled Document

  IdnumIdnum
  Manglende data: -1.0 Variabeltype:

  Identitetsnummer til relaterte organisasjon. -1 indikerer manglende og ikke utfylt felt.

  Untitled Document

  NavnNavn på relaterte organisasjon
  Manglende data: -1.0 Variabeltype: