Organizational profile (Data_OrgProfil)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Organisasjonsprofil (Data_OrgProfil)

I denne tabellen ligger organisasjonenes profilinformasjon. Bare organisasjoner som ønsker profil finnes i denne tabellen.

Merk at organisasjoner kan ligge inne flere enn en gang p g a oppdatering av profilinformasjon. Dato/tid feltet TidspunktWebside_8 viser til registreringstidspunktet.

Datakvaliteten og svarprosent er redgjort for i den generelle dokumentasjonen.

Kodebok Kodebok

Untitled Document

IdNummerIdentitetsnummer
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Identitetsnummeret er det samme som er brukt i de gamle organisasjonsundersøkelsene.

Untitled Document

TidspunktWebside_8Registreringstidspunkt for profilopplysninger
Manglende data: Variabeltype:

Untitled Document

O1Organisasjonens navn
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_bForkortelse av navn
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_cStiftelsesår
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_dPostboks el. gateadresse
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_ePostnummer
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_fPoststed
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_gTelefonnummer
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_hInternettadresse
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_iE-post adresse
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_jViktigste publikasjon
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_kOrganisasjonsnummer
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O2_1Kategorier organisasjon hører hjemme i: Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_2Kategorier organisasjon hører hjemme i: Industri, håndverk
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_3Kategorier organisasjon hører hjemme i: Handel
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_4Kategorier organisasjon hører hjemme i: Bank og forsikring, transport og service
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_5Kategorier organisasjon hører hjemme i: Arbeidsgiverorganisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_6Kategorier organisasjon hører hjemme i: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_7Kategorier organisasjon hører hjemme i: Produktivitet og teknikk
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_8Kategorier organisasjon hører hjemme i: Vitenskap, kultur, internasjonalt arbeid
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_9Kategorier organisasjon hører hjemme i: Humanitære- og sosiale organisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_10Kategorier organisasjon hører hjemme i: Idretts-, ungdoms- og fritidsorganisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_11Kategorier organisasjon hører hjemme i: Religiøse organisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_12Kategorier organisasjon hører hjemme i: Politiske parti, opplysningsorganisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_13Kategorier organisasjon hører hjemme i: Forsknings- og utviklingsorganisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O3Kort beskrivelse av organisasjonen, dens formål og virksomhet
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P1_1Geografiske underenheter: på kommune/lokalt nivå
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

P1_2Geografiske underenheter: på fylkes/krets nivå
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

P1_3Geografiske underenheter: på landsdelsnivå
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

P1_4Geografiske underenheter: nei
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

P2Navn på andre landsomfattende organisasjoner som er medlemmer - 1
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P2_bNavn på andre landsomfattende organisasjoner som er medlemmer - 2
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P2_cNavn på andre landsomfattende organisasjoner som er medlemmer - 3
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P2_dNavn på andre landsomfattende organisasjoner som er medlemmer - 4
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P3Navn på andre landsomfattende organisasjoner som er medlemmer - 5 og flere
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P4Medlem av andre norske organisasjoner som ivaretar deler av eget arbeidsfelt eller interesseområde - 1
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P4_bMedlem av andre norske organisasjoner som ivaretar deler av eget arbeidsfelt eller interesseområde - 2
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P4_cMedlem av andre norske organisasjoner som ivaretar deler av eget arbeidsfelt eller interesseområde - 3
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P5Medlem av andre norske organisasjoner som ivaretar deler av eget arbeidsfelt eller interesseområde - 4 og flere
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P6Medlem av internasjonale organisasjoner - 1
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P6_bMedlem av internasjonale organisasjoner - 2
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P6_cMedlem av internasjonale organisasjoner - 3
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P7Medlem av internasjonale organisasjoner - 4 og flere
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

Q1_1Andre organisasjoner innlemmet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Endringer siden 1992. Flere svar mulig

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q1_2Sammenslått med andre (likeverdige) organisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Se dokumentasjon av Q1_1

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q1_3Ny som følge av at en tidligere organisasjon ble delt i flere (likeverdige) organisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Se dokumentasjon av Q1_1

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q1_4Ny som følge av at den har gått ut fra en annen organisasjon
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Se dokumentasjon av Q1_1

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q1_5Deler av organisasjonen er utskilt til ny(e) organisasjon(er)
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Se dokumentasjon av Q1_1

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q1_6Endret navn (uten organisasjonsendring)
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Se dokumentasjon av Q1_1

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q1_7Organisasjonsendringer - oppløst
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Se dokumentasjon av Q1_1

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q1_8Organisasjonsendringer - ingen
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Se dokumentasjon av Q1_1

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q2Beskrivelse og tidfesting av organisasjonsendringer
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

R1Profilinformasjon på Internett
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Spørsmål O1-O3, P1-P7 og Q1-Q2

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

R2Eventuell målform på organisasjonsprofilen
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Bokmål
2 Nynorsk