Board member information (BedriftStyreArkivet_Person)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys



-----------------------------------------

Styremedlemsinformasjon (BedriftStyreArkivet_Person)

Inneholder informasjon om personer i styret i bedriftene samt daglig leder; navn og type verv.

Løpenummer (LpNr)

Fortløpenede nummerering av enhetene innenfor år.

Kort navn (KNavn)

Kort (unikt) navn av bedriften. Navnet er unikt innenfor år.

År (Aar)

Verv (Verv)

Verv i styret pluss daglig leder.

Informasjon om varamedlemmer (kode 4) er bare tilrettelagt for år 2000.

Koder:

Medlemmets navn (PerNavn)

Medlemmets navn uten blanke, men punktum, mellom navn.

Kjønn (Kjoenn)

Variabelen kan være noe ufullstendig for årgangene før år 2000.

Koder: