Stortingsaktivitet (Pol_Storting)

Innholdet er konsentrert om opplysninger om stortingsaktivitet 1814-1986. Det finst opplysninger om alle stortingsrepresentanter og mange suppleanter siden 1814.

Datakvaliteten er ganske god. Det kan være en del feil i materialet, og det kan ha sneket seg inn noen ekstra feil da personene ble gitt et unikt personnummer. Ved bruk av materialet til statistiske kjøringer, vil imidlertid feilene i liten grad påvirke resultatene.

Identitetsnummer. (idnum)

Personnummer. (person)

Personnummer benyttet i flere av NSDs arkiver. Under korrigeringen av disse, kan det ha oppstått feil.

Kronologisk nummerering av perioder for hver representant. (V50)

For representanter som har møtt som varamann/suppleant en eller flere perioder, vil rekkene bli nummerert fortløpende fra første gangs møte. Dette betyr at denne nummereringen ikke er direkte sammenlignbar med variablene V20-V40.

Partikode for politikerarkivet. (V51)

Disse kodene er ikke de samme som blir brukt andre steder i NSD sine arkiver.

Koder:

Personens partitilknytning. (Parti)

Disse kodene blir benyttet i andre av NSDs arkiv.

Koder:

Tillitsverv i stortingsgruppen. (V52)

Disse opplysningene om formannskap, styremedlemskap m.v. er ikke helt fullstendige.

Koder:

Tillitsverv i rikspartiet. (V53)

Koder:

Kandidatens yrke. (V54)

En typologi over forskjellige yrker. Yrke ved valget skal være kodet.

Koder:

Kandidatens utdannelse. (V55)

En typologi over forskjellige utdanninger. Utdanning ved valget er kodet. Dersom en person har flere utdanninger, er den høyeste valgt.

Koder:

Valgsted; fogderi, byer, valgkretser. (V56)

Inndelingen bygger på følgende kilder: 1; Frank H. Aarebrot, Revidert kommuneliste og sammenslåings liste. Basisår 1968. Sosiologisk Institutt. Bergen 17.12.1968. 2; Karl Bjørnstad, Stortinget og statsrådet. De enkelte storting 1915-1945. Oslo 1949.

Koder:

Valgsted; fylke. (V57)

Koder:

Representant/suppleant. (V58)

Kodene 1, 2, 3 og 8 angir representanter. Å skille 6 og 9 er vanskelig, men i delen med faste bakgrunnsopplysninger er 9 regnet som representant og 6 som varamann/suppleant. For de aller siste periodene er ikke variabelen fylt ut.

Koder:

Tillitsverv i stortinget. (V59)

Kodesettet identifiserer viktige stillinger i stortinget, og en kan se om personen har hatt noen av disse eller ikke.

Koder:

Stortingsperiode. (V60)

Kodesettet er bare benyttet i dette datasettet.

Koder:

Stortingsperiode. (Periode)

Dette kodesettet blir brukt i alle datasettene.

Koder:

Avdeling på Stortinget. (V61)

Dette kodesettet gjelder dette datasettet.

Koder:

Første komitemedlemskap. (V62)

Koder:

Status i første komitemedlemskap. (V63)

Koder:

Tidsrom for første komitemedlemskap. (V64)

Koder:

Andre komitemedlemskap. (V65)

Status i andre komitemedlemskap. (V66)

Tidsrom andre komitemedlemskap. (V67)

Tredje komitemedlemskap. (V68)

Status i tredje komitemedlemskap. (V69)

Tidsrom for tredje komitemedlemskap. (V70)

Fjerde komitemedlemskap. (V71)

Status i fjerde komitemedlemskap. (V72)

Tidsrom for fjerde komitemedlemskap. (V73)

Femte komitemedlemskap. (V74)

Status i femte komitemedlemskap. (V75)

Tidsrom for femte komitemedlemskap. (V76)

Sjette komitemedlemskap. (V77)

Status i sjette komitemedlemskap. (V78)

Tidsrom for sjette komitemedlemskap. (V79)