Biografier

Jacob Worm Skjelderup


Født: 03.12.1804
Død: 02.09.1863
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert statsråd Marinedepartementet 25.07.1860 - 17.08.1860