Biografier

Nikolai Astrup


Født: 1978
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Utenriksminister Utenriksdepartementet 17.01.2018 - 14.11.2018