Biografier

Halvdan Koht


Født: 07.07.1873
Død: 12.12.1965
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Utenriksminister Utenriksdepartementet 20.03.1935 - 20.02.1941

Personalia:

Født 07.07.1873, Tromsø.
Sønn av overlærar Paul Steenstrup Koht (1844-1892) og Betty Gievær (1845-1936).

Utdanning og yrke:

Cand.philol. - 1896
Student - Skien (1890)
Studerte - Med stipend av Universitetet: historie og historiske metodar m.m. i Danmark, Tyskland og Frankrike (1897-1899)
Universitetsstipendiat i historie - Universitetet i Oslo (1901-1907)
Dr.philos. - Universitetet i Oslo (1908)
Studieferd - De Forente Stater og England (1908-1909)

Vikar - Universitetsbiblioteket (1899-1901)
Lærer (1899-1901)
Dosent i historie - Universitetet i Oslo (1908-1910)
Professor i historie - Universitetet i Oslo (1910)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Bærum herredsstyre
1928-31 medlem Bærum herredsstyre
1931-34 medlem Bærum herredsstyre

Offentlige verv:

Styremedlem - Institutt for sammenliknende kulturforskning
Medlem - Stortingets jubileumsnemnd til 1914
Delegasjonsformann - Møtene i Folkeforbundet i Genève i 1935, 1936, 1937, 1938
Styremedlem - Norges Fredsforening (1895-1902)
Konsulent - Nobelinstituttet (politiske historie) (1904-1913)
Konsulent - Vitenskapsakademiet i Oslo (1908-1922)
Styremedlem - Norges Fredsforening (1910-1912)
Styremedlem - Nordmannsforbundet (1910-1914)
Styremedlem - Nansenfondet (1916-1940)
Formann - Kjeldeskriftfondet (1918-1927)
Medlem - Stortingets Nobelkomite (1919-1942)
Delegert - Delegasjonen som tinga med Danmark om Grønlandsspursmålet (1923)
Formann - Norsk historisk kjeldeskriftråd (1923-1928)
Preses og visepreses (skiftevis) - Vitenskapsakademiet i Oslo (1923-1939)
Formann - Nemda for dei norske arkivsakene i Danmark (1925)
Utsending - Arkivforhandlingane med Danmark (1929)
Medlem - Rettskrivingsnemnda (1934)

Litteratur:

Redaktør - Våre høvdinger (skrev flere av biografiene)
Skrev - Hovudbolken om Riksforsamlinga og ei rekke biografiar i jubileumsverket "Eidsvoll 1814"
Utga - 1814 Norsk Dagbok
Skrev - Utgreidingar i "Historisk Tidsskrift", "Syn og Segn", "Samtiden" og utenlandske publikasjonar om politiske, historiske og sosiale emne
Utga - "Unionen og Freden" (1894)
Utga - "Norske Flagsange" (1895)
Utga - "Det norske målstrævs historie" (1898)
Utga - "Det vitskapelege grunnlage for målstræve" (1900)
Redigerte - J. B. Halvorsens Forfatterlexikon (1900) (heile band VI og noko av band V)
Redaktør - "Fredstidende" (1901-1902)
Redaktør - "Syn og Segn" (1901-1908)
Utga - "Die Stellung Norwegens und Schwedens in Deutsch-Dänischen Konflikt (1863-1864)" (1908) (doktoravhandling)
Utga - Biografi om Henrik Wergeland (1908)
Utga - Ibsens brev i to band (1909)
Utga - Ibsens etterlatte skrifter i tre band (1909)
Utga - Pengemakt og arbeid i Amerika (1910)
Utga - Bismarck (1911)
Utga - Amerikansk kultur (1912)
Utga - Bjørnsons breve (mange band med ulik titel) (1912-1932)
Utga - Biografi om Ivar Aasen (1913)
Utga - Vinjes brev (1915)
Utga - Sosialdemokratie (1915)
Utga - Biografi om Johan Sverdrup (tre band) (1916-1925)
Utga - Biografi om Marcus Thrane (1917)
Utga - Den amerikanske nasjonen (1920)
Utga - Innhogg og utsyn (1921)
Utga - Norsk bondereising (1926)
Utga - Bok om Ibsen, og var medutgjevar av hundreårsutgåva av Ibsens skrifter (1928)
Utga - Wergelands brev (1930)
Utga - "Norway neutral and invaded" (1941)
Utga - Biografi om Kong Haakon (1943) (amerikansk utgåve)
Utga - "The Voice of Norway" (1944) (sammen med Sigmund Skard)
Utga - Revolusjonsåret 1848 (1948)