Biografier

Martin Løken


Født: 26.06.1863
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Budgetkomiteen
Trådte inn for Ihlen i 1908 og 1909.

Personalia:

Født 26.06.1863, Romsaas i Ullensaker.
Sønn av gaardbruker i Romsaas, senere Løken i Ullensaker Haakon Mikkelsen Løken og Berthe Marie Jensen.

Utdanning og yrke:

Gaardbruker - Løken i Ullensaker (fra 1891)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 ordfører Ullensaker herredsstyre
1904-07 ordfører Ullensaker herredsstyre
Fra 1896 medlem Ullensaker herredsstyre

Offentlige verv:

Overformynderrevisor - Ullensaker
M. fl. - Kommunale og medborgerlige hverv
Forlikskommissær - Ullensaker (fra 1907)
Formand - Ullensaker skolestyre (1910-1911)
Takstmand - Ved overskjønnet vedkommende Mjøsreguleringen (1910-1911)