Biografier

Niels Ødegaard


Født: 25.09.1892
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 1. suppleant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Redaktør Arbeiderpartiet
1928-30 1. suppleant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Redaktør Arbeiderpartiet
1934-36 3. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Redaktør Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Redaktør Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn for Monsen 28.01.1928.

1934-36 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Sekretær i Protokollkomiteen
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av statsgaranti for lån til modernisering av Fleischers hotell, Voss.

Sekretær i Sosialkomiteen

Personalia:

Født 25.09.1892, Gjøvik.
Sønn av skomaker Anton Ødegaard (1865-1931) og Pauline Josefine Nielsen (1863-1943).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1909)
Student (1912)
Lærereksamen - Elverum (1913)
Studerte - Med lærerstipendium, skolevesen i Sverige og Danmark (1919)
Studiereiser - Med journaliststipendium, i Tyskland, Frankrike, Sverige og Danmark (1921) (og i 1929)

Arbeidet - Trykkeri (1906-1909)
Kontorist - Mustad & Søn i Gjøvik (1909-1911)
Lærer - Gjøvik, med korte vikariater i Tyldalen, Fluberg og Vardal (1913-1919)
Redaktør - "Ny Dag" i Gjøvik (fra 1919)
Redaktør - "Opland Arbeiderblad", Gjøvik, (1925-1939)
Bestyrer - Norges Banks avdeling i Gjøvik (fra 1930)
Disponent - Hunton Bruk, Gjøvik (fra 1940)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1919 medlem Gjøvik bystyre
1922-25 ordfører Gjøvik bystyre
1925-28 ordfører Gjøvik bystyre
1928-31 ordfører Gjøvik bystyre
1931-34 ordfører Gjøvik bystyre
1934-37 ordfører Gjøvik bystyre
1937-1940 ordfører Gjøvik bystyre
1945-47 ordfører Gjøvik bystyre

Offentlige verv:

Formann - Gjøvik skolestyre
Formann - Forskjellige kommunale utvalg, Gjøvik
Medlem - Vinmonopolets stedlige styre, Gjøvik
Medlem - Tilsynskommisjonen Oslo-Gjøvikbanen
Nestformann - Representantskapet Kommunenes Filmsentral
Varamann - Styret Norges Banks avdeling i Gjøvik (fra 1927)
Medlem - Provianteringsdepartementets rådgivende kommisjon (1939)
Medlem - Komiteen om Statens berginteresser (1948)

Verv i partier:

Formann - Gjøvik arbeiderparti (1916-1934)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Norges Industriforbund
Nestformann - Representantskapet Norsk Film
Nestformann - Oplandenes Presseforening (1916-1934)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret A/S Gjøvik Støperi og mek. Verksted
Formann - Styret A/S Gjøvik Støperi og mek. Verksted
Medlem - Styret Gjøvik Skifabrik A/S
Formann - Styret Gjøvik Skifabrik A/S
Medlem - Styret Gjøvik Auto A/S
Formann - Styret Gjøvik Auto A/S
Medlem - Styret A/S Byggeleverandøren
Formann - Styret A/S Byggeleverandøren
Medlem - Styret Gumælius og Reklame, Oslo
Medlem - A/S Gjøvik Bruks styre (fra 1929)