Biografier

Christian Hansen Wollnick


Født: 08.10.1867
Død: 27.03.1936
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 2den kreds, Baneheien Overretssakfører Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Sekretær i Justiskomiteen (av 1919)
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning ved behandling av Verneforeningens tilsyn med visse lovovertredere.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Utenrikskomiteen
Trådte inn 27.01.1921.

Medlemskap i delegasjoner:

Deltok - Den interparlamentariske kongress i Stockholm, 1919.
Deltok - Den interparlamentariske kongress i Oslo, 1920.

Personalia:

Født 08.10.1867, Rekkevik i Tjølling.
Sønn av skipsfører Ludvig Wollnick (1840-1903) og Christiane Helene Hansen Gon (1840-1927).

Utdanning og yrke:

Student - Skien (1885)
Cand. jur. (1895)

Direktør - Kristiansands kommunale kinematografer
Journalist (begynte tidlig)
Redaktør - "Møre Tidende", Kristiansund
Overrettssakfører - Oslo (til 1909)
Lærer - Larvik skole (1885-1886)
Vpl. offiser (1888)
Redaktør - "Ørebladet" i Kristiania (1891-1892)
Premierløytnant (1894)
Edsv. fullmektig - Kriminaldommeren i Trondheim (1896-1897)
Overrettssakfører - Kristiansund (1899-1904)
Kaptein (1903)
Overrettssakfører - Kristiansand (1909-1921)
Redaktør - "Sørlandets Socialdemokrat", Kristiansand (1909-1911)
Politifullmektig - Kristiansand (fra 1921) (fra 21. juli 1921)
Byskriver - Kristiansand (1929-1936) (fra 2. aug. 1929)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Kristiansand bystyre
1922-25 medlem Kristiansand formannskap
Ukjent periode medlem Kristiansund bystyre (som varamann en kort tid)

Offentlige verv:

Formann - Kristiansand skolestyre (i 6 år)
Medlem - Kristiansand skolestyre (fra 1917)
Medlem - Utenrikskommisjonen (1919-1920)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Riksmålsforbundets sentralstyre (i 3 år)
Formann - Riksmålsforeningen i Kristiansand
Redaktør - Det sosialøkonomiske tidsskrift "Samvirke", Kristiansund (1902-1903)
Medlem - Kommunale Kinematografers Landsforbund (1918-1922)