Biografier

Peter Edvard Vorum


Født: 04.10.1884
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 5. representant Hedmark fylke Lærer Arbeiderpartiet
1937-45 5. representant Hedmark fylke Lærer Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
1937-45 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Erstattet av Telneset i juni, juli, september og november 1945.

Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av lov om yrkesskoler.

Personalia:

Født 04.10.1884, Sparbu.
Sønn av gårdbruker Christoffer Olsen Vorum (1843-1915) og Karoline Elvine Ertsaas (1855-1890).

Utdanning og yrke:

Elev - Ogndal folkehøgskule (1901-1902)
Eksamen - Levanger lærerskole (1905)
Var ved?? - Askov folkehøyskole i Danmark (1909-1910)
Studiereise - Med statsstipendium, Sverige (1913)
Studerte - For Hedmark fylkes regning, arbeiderhøyskoler i Sverige og Danmark (1931)

Småbruker - (Ytre Rendal)
Lærer - Falstad skolehjem (1905)
Lærer - Egge (1905-1906)
Lærer - Andenes (1906-1909)
Lærer og kirkesanger - Fortsettelsesskolen Ytre Rendal (fra 1910)
Fylkesrevisor (fra 1929)
Rådmann - Åmot (1941-1944)
Skoledirektør (fra 1944)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 ordfører Ytre Rendal herredsstyre
1916-19 ordfører Ytre Rendal herredsstyre
1919-22 ordfører Ytre Rendal herredsstyre
1922-25 ordfører Ytre Rendal herredsstyre
1925-28 ordfører Ytre Rendal herredsstyre
1928-31 ordfører Ytre Rendal herredsstyre
1931-34 ordfører Ytre Rendal herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1931-1933: formann fylkestinget, Hedmark.

Offentlige verv:

Formann - Komiteen om en omordning av administrasjonen for blinde-, døve- og åndssvakeskolene av 1937

Verv i organisasjoner:

Kongevalgt medlem - Skytterstyret (1939)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen meldte han seg inn i N. S. i 1940 og var rådmann i Åmot fra 1941-44. 24. sept. 1948 dømt til 5 års tvangsarbeid, tap av lærerstilling m. v.