Biografier

Svend Borchmann Hersleb Vogt


Født: 10.02.1852
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 1. suppleant Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger Statsadvokat Høyre
1904-06 2. suppleant Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger Lagmand Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1892-94 Medlem i Konstutionskomiteen
1904-06 Formann i Konstutionskomiteen
Formann 1903-1904 og 1904-1905, ble statsråd i 1905, Oksvold trådte inn i hans sted

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Hagerup 26.10.1903, gikk ut for Svendsbø 16.03.1905

Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Hagerup 23.10.1903, gikk ut for Havig 13.03.1905

Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
Gikk ut for Bratlie 16.03.1905.

Personalia:

Født 10.02.1852, Kristiania.
Sønn av assessor i Kristiansands stiftsoverret Nils Lorentz Vogt og Karen Johanne Holmboe.

Utdanning og yrke:

Student - Kristiansands katedralskole (1869)
Cand. jur. (1873)

Fuldmægtig - Sorenskriveren paa Nordmøre (1874-1876)
Autorisert fuldmægtig - Advokat Ihlen (1876-1882)
Advokat? - Egen sakførerforretning i Kristiania (1882)
Høiesteretsadvokat (1882)
Statsadvokat - Borgarting (senere Oslo) lagdømme (1889)
Statsrevisor (fra 1889)
Kst. lagmand - Borgarting (senere Oslo) lagdømme (fra 1895)
Lagmand - Borgarting (senere Oslo) lagdømme (fra 1902)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Kristiania bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Departemental komite angaaende regler og ordning for sagkyndiges tjenstgjøring under straffesakers behandling
Formand - Voldgiftsretten i admiralsaken
Departementets sakkyndige - Ved utarbeidelse av forslag til forandring i straffeprocesloven i anledning forslag til ny civilproceslov
Medlem - Kommission om behandling av farlige sindssyke
Formand - Statsrevisionen (fra 1898)