Biografier

Oddmund Vik


Født: 19.04.1858
Død: 12.02.1930
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 2. representant Stavanger og Haugesund Redaktør Venstre
1910-12 1. representant 2den kreds, Verket Redaktør Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Konstutionskomiteen
1910-12 Medlem i Jernbanekomiteen
Forfall i 1912, Clementsen trådte inn i hans sted.

Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1910, ved behandling av ulykkesforsikringsloven.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Valgkomiteen
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Provianteringsdepartementet 26.07.1916 - 27.11.1917

Personalia:

Født 19.04.1858, Vik i Øystese, Kvam, Hardanger.
Sønn av gardbrukar Jakob Larsen Vik (1828-1925) og Magnhild Nilsdotter Laupsa (1828-1914).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Stord seminar (1877)
Millomskuleeksamen (1881)

Politisk redaktør - "Østlandsposten" i Larvik
Huslærar - Sund (1878)
Lærar - O. Arvesens folkehøgskule på Sagatun (1878-1879)
Lærar - V. Ullmanns folkehøgskule på Vigmarken og seinare i Seljord (1879-1884)
Lærar - Askov og andre folkehøgskular i Danmark (1882-1883)
Lærar - Folkehøgskule i Andebu i Vestfold (1884-1888)
Redaktør - "Rogalands Folkeblad" (fra 1888)
Redaksjonssekretær - "Stavanger Avis" under Alexander Kielland (fra 1889) (frå 1. jan. 1889)
Redaktør - "Stavanger Avis" (1890-1908)
Forretningsførar - Stavanger elektrisitetsverk (1909-1914)
Amtmann - Romsdal amt (1914-1916) (27. febr. 1914)
Amtmann/fylkesmann - Romsdal amt/Møre fylke (1917-1928) (gjekk frå som fylkesmann i Møre fylke etter nådd aldersgrense i 1928)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 varaordfører Stavanger bystyre
1904-07 varaordfører Stavanger bystyre
1907-10 varaordfører Stavanger bystyre
1910-1912 varaordfører Stavanger bystyre
1913- ordfører Stavanger bystyre
1913-1914 ordfører Stavanger bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Stavanger skulestyre
Formann - Stavanger skulestyre
Formann - Jernbanekomiteen for Vestlands(Sørlands-)bana
M. fl. - Kommunale ombod, Stavanger
Formann - Møre Fylkes Ruteselskap
Formann - Tafjord Kraftselskap
Formann - Møre Landbruksskule
Medlem - Nemnda om læraropplæringa (1913)
Formann - Kornmonopolkommisjonen (1915)
Formann - Forsvarskommisjonen av 1920
Formann - Anleggsnemnda, Stavanger elektrisitetsverk (fra 1907)
Varamann - Styret Norges Banks avd. i Stavanger (1909-1911)
Medlem - Styret Norges Banks avd. i Stavanger (1912-1914)
Medlem - Tilsynsnemnda Eidsvoll-Dombås-Raumabana (1922-1930)

Verv i organisasjoner:

Formann - Møre Skogselskap
Medlem - Representantskapet Venstres Presseforening (fra 1894)
Medlem - Styret Venstres Presseforening (1897-1908)
Formann - Styret Venstres Presseforening (1899-1900)
Medlem - Representantskapet Det norske Skogselskap (1914-1918)
Medlem - Representantskapet Det norske Skogselskap (1925-1930)

Litteratur:

Art. forf. - Tidsskrift og blad
Skrev - "Bjørn Berge" (1883)
Skrev - "Ole Bull" (1890)
Utga - Kornspørsmaalet (1918) (småskrift)
Utga - Krigstid og dyrtid (1918) (småskrift)
Utga - Elektrisitet i bygdene (1920) (småskrift)

Diverse:

Idømt 10 dagers fengsel (1886-). 1885 skreiv han eit stykke i "Dagbladet": "Fra Ekserserpladsen Tvildemoen". For dette stykket kom han under krigsrett og fekk dom, stadfest av Høgsterett, på "ensomt fengsel i 40 dage", nedsett av regjeringa til 10 dagar. Sakskostnaden vart etter framlegg frå regjeringa ettergjeven av Stortinget..