Biografier

Christian Hansen Vennemoe


Født: 1812
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1868-70 2. representant Akershus Amt Gaardbruker, sparebankdirektør
1871-73 1. representant Akershus Amt Gaardbruker, sparebankdirektør
1874-78 3. representant Akershus Amt Gaardbruker, sparebankdirektør