Biografier

Karl Andreas Larsen Vefring


Født: 1822
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1865-67 5. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker, forlikskommissær
1871-73 2. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker
1877-79 4. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker