Biografier

Helge Nilsen Thune


Født: 24.02.1861
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 5. Valdres Lensmand Det Frisinnede Venstre
1922-24 6. representant Opland fylke Lensmann Senterpartiet
1925-27 5. representant Opland fylke Lensmann Senterpartiet
1928-30 6. representant Opland fylke Fhv. lensmann Senterpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1927-1930 President Lagtinget

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Justiskomiteen
1922-24 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av lov om pengeforpliktelser lydende på betaling i gull.

Nestformann i Justiskomiteen (av 1919)
1925-27 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Ørud 16.04.-03.05.1926.

1928-30 Nestformann i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Skurdal fra 22.05 og ut sesjonen i 1929.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Enge i 1912.

Medlem i Angaaende reguleringsloven
Trådte inn for Enge i 1912.

1922-24 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1925-27 Medlem i Fullmaktskomiteen

Personalia:

Født 24.02.1861, Vang i Valdres.
Sønn av gårdbruker Nils Trondsen Thune (1835-1879) og Marit Helgesdatter Kvede (1835-1924).

Utdanning og yrke:

Student priv. (1884)
Cand. jur. (1893)

Gårdbruker - Kvale i Vang
Kasserer - Valdresbanen
Lensmann - Vang (1891-1926)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Vang herredsstyre
1904-07 medlem Vang herredsstyre
1907-10 medlem Vang herredsstyre
1916-19 medlem Vang herredsstyre
1896-1898 medlem Vang herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1906-: medlem amtsutvalget, Kristians amt.
1907-10: medlem amtsutvalget, Kristians amt.

Offentlige verv:

Innehatt - De fleste tillitsverv i kommunen, Vang
Medlem - Valdresbanens anleggsstyre
Medlem - Valdresmuseets styre
Æresmedlem - Valdresmuseet
Valgmann - (1897)
Valgmann - (1900)
Formann - Vang ligningsnemnd (1902-1904)
Åsteds- og forlikskommissær - Vang (1902-1907)
Valgmann - (1903)
Medlem - Direksjonen Valdresbanen (1915-1937)
Varamann - Statsbanenes hovedstyre (1922-1924)
Medlem - Riksretten (1926-1927)
Formann - Vang forliksråd (1927-1930)
Formann - Direksjonen Valdresbanen (fra 1928)
Medlem - Den parlamentariske valgordningsnemnd av 1927 (fra 1928)
Deltok - Det islandske Altings 1000-års jubileum (1930)(utsending fra stortinget)

Andre administrative verv:

Formann - Vang sparebanks forstanderskap
Medlem - Vang sparebanks forstanderskap (1902-1925)
Medlem - Kontrollutvalget Vang sparebank (1914-1917)