Biografier

Theodor Nilsen Stousland


Født: 16.03.1842
Død: 07.04.1910
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1889-91 3. representant Lister og Mandal amt Kirkesanger, Gaardbruger Det Moderate Venstre
1892-94 1. representant Lister og Mandal amt Kirkesanger, Gaardbruger Venstre
1895-97 4. representant Lister og Mandal amt Lensmand Venstre
1898-00 3. representant Lister og Mandal amt Lensmand Venstre
1900-03 1. suppleant Lister og Mandal amt Statsrevisor Venstre
1904-06 3. representant Lister og Mandal amt Statsrevisor Venstre
1907-09 1. representant 1. Oddernes Gaardbruker, Statsrevisor Venstre
1910-12 1. representant 1. Oddernes Gaardbruker, Statsrevisor Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1889-91 Medlem i Protokollkomiteen
1892-94 Medlem i Protokollkomiteen
1895-97 Medlem i Protokollkomiteen
1898-00 Medlem i Protokollkomiteen
1900-03 Medlem i Kirkekomiteen
1904-06 Formann i Kirkekomiteen
Formann 1904-1905, ble i 1905-1906 overført til protokollkomiteen, Gerhardsen trådte inn i hans sted.

Medlem i Protokollkomiteen
Trådte inn for Rønneberg i 1905-1906

1907-09 Formann i Protokollkomiteen
Nestformann i 1908 og formann i 1908-1909.

1910-12 Medlem i Protokollkomiteen
Trådte inn for Wichstrøm 02.04.1910.

Personalia:

Født 16.03.1842, Stousland i Søgne.
Sønn av gaardbruker Nils Torkelsen Stousland og Katrine Johnsdatter.

Utdanning og yrke:

Seminarist - Holt (1864)

Sjømand
Omgangsskoleholder - Søgne (i 3 aar)
Statsrevisor
Kirkesanger - Tveit (1865)
Gaardbruker - Ryen (fra 1868)
Kasserer - Sparebanken, Tveit (1875-1893)
Amtsrevisor (1882-1886)
Lensmand - Søgne (1893-1899)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1874-1893 medlem Tveit herredsstyre (Paa faa aar nær)
1880-1885 ordfører Tveit herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Tveit (1877-1893)
Medlem - Riksskattekommissionen om den geistlige lønningslov (1897)
Medlem - Norges banks repræsentantskap (fra 1898)