Biografier

Asbjørn Stensaker


Født: 26.04.1885
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 1. suppleant Bergen Rektor Høyre
1937-45 1. suppleant Bergen Rektor Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Varamedlem i Justiskomiteen (av 1919)
Møtte for Th. Mowinckel 23.03.-03.05.1934, 03.04.-12.04.1935 og 01.02.-09.03.1936.

1937-45 Varamedlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Møtte for Meinich-Olsen 05.04.-18.04.1937, 11.01.-17.01 og 29.03.-08.04.1938, 11.01.-31.03.1939 samt på det Overordentlige Storting i 1939.

Varamedlem i Kommunalkomiteen (av 1934)
Trådte inn for Irgens Odberg i 1940.

Personalia:

Født 26.04.1885, Vågå.
Sønn av lærer ved Ekelund off. åndssvakeskole Thor Stensaker (1858-1943) og Anne Baarstad (1863-1888).

Utdanning og yrke:

Studiereiser - Med Nygaards stipendium og off. stipendier, Belgia, Frankrike og Tyskland
Student - Hambros skole, Bergen (1903)
Cand. philol. (1909)
Ped. eks. (1910)

Vpl. offiser (1904)
Premierløytnant (1910)
Lærer - Hambros skole (1910-1912)
Adjunkt, overlærer, lektor - Bergens katedralskole (1912-1932)
Teater- og bokanmelder - Bergens Aftenblad (1917-1932)
Rektor - Sydneshaugen komm. høyere almenskole (fra 1932)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Bergen bystyre
1922-25 medlem Bergen bystyre
1925-28 medlem Bergen bystyre
Fra 1925 medlem Bergen formannskap
1928-31 medlem Bergen bystyre
1931-1933 medlem Bergen bystyre
1933- varaordfører Bergen bystyre
1934-37 ordfører Bergen bystyre
1937-1942 ordfører Bergen bystyre
Fra 0 ordfører Bergen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - En rekke kommunale komiteer og utvalg, Bergen
Medlem - Teaternemnden av 1935
Statens representant - Kongressen for lærere ved de høyere skoler i Praha (1923)
Medlem - Forstanderskapet for de høyere skoler, Bergen (fra 1924)
Medlem - Det komm. kinematografstyre, Bergen (fra 1924)
Formann - Bergen skolestyre (1932-1933)
Formann - Styret det komm. kinematografstyre, Bergen (1934-1945)
Formann - Det tidligere Lysverkenes råd (fra 1935)
Medlem - Bergens Museums styre (fra 1935)

Verv i partier:

Viseformann - Bergens høyreforening
Formann - Bergens høyreforening (1930-1932)

Verv i organisasjoner:

Formann - Bergens krets av Filologenes og Realistenes Landsforening (1930-1932)
Viseformann - Bergens historiske Forening (fra 1931)
Varaformann - Kinematografenes Landsforbund (1936-1945)
Deltok - Jubileumsfestlighetene i Helsingfors (1938)(Finnlands Statsførbunds 25-års jubileum. Som formann i Norges Byforbund)
Formann - Norges Byforbund (1938-1946)

Litteratur:

Utga - "Det hendte i Bergen" (1946)

Diverse:

Okkupasjonen: Arrestert i aug. 1943 som vernepl. offiser og ført til Hvalsmoen, frigitt etter 14 dager på grunn av alder.