Biografier

Harald Bredo Sollie


Født: 17.01.1871
Død: 01.03.1947
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant Horten Kaptein. krigsadvokat Høyre
1925-27 2. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Intendanturkaptein Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Nestformann i Militærkomiteen
Nestformann fra 12.06.1919, sekretær i 1921, nestformann igjen fra 21.06.1921.

1925-27 Medlem i Militærkomiteen

Personalia:

Født 17.01.1871, Horten.
Sønn av gårdbruker Hans Paulsen Sollie (1816-1900) og Bredine Andrea Løes (1833-1919).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen
Student - Gundersen, Oslo (1891)
Cand. jur. (1895)

Ansatt - Dels i handelsforretning, dels ved postkontoret Horten (1886-1889)
Vpl. offiser - Hæren (1892)
Edsv. fullmektig - Øvre Telemarkens østenfjelske sorenskriveri, senere hos sorenskriveren i Mellern, Jarlsberg, Horten (1896-1898)
Kompanjong - L. B. Johansens sakførerforretning i Oslo (fra 1899)
Premierløytnant - Marinens intendanturkorps (1900)
Militær forhørsdommer - Mellem Jarlsberg (1901-1905)
Kaptein - Marinens intendanturkorps (1903)
Krigsadvokat - Marinen (1913-1923)
Juridisk konsulent - Marinens hovedstasjon (fra 1924)
Kommandørkaptein - Sjef Marinens intendantur (overintendant) (1925-1935) (17. sept. 1925)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Horten bystyre
1910-13 medlem Horten bystyre
1925-28 medlem Horten bystyre
1928-31 medlem Horten bystyre
1931-34 medlem Horten bystyre
Ukjent periode medlem Horten formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Den depart. lønnskomite av 1919 (1920-1921)
Formann - Horten forliksråd (1927-1946)

Verv i partier:

Formann - Hortens borgerlige velgerforening

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen Horten og Omegns Privatbank (1903-1939)

Diverse:

Slektskap: Farbror av etternevnte.