Biografier

Anton Johan Rønneberg


Født: 06.08.1856
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 1. suppleant Aalesund og Molde Byfoged Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
Trådte inn for Gerhardsen i 1904-1905, ble så innvalgt i protokollkomiteen, Morell trådte så inn i hans sted.

Medlem i Protokollkomiteen
Trådte inn for Bothner i 1904-1905, gikk ut for Th. Stousland i 1905-1906

Personalia:

Født 06.08.1856, Aalesund.
Sønn av grosserer Rasmus Gerhard Elias Rønneberg og Anna Margrethe Holmboe.

Utdanning og yrke:

Student - Aalesunds skole (1874)
Studerte - Maskinteknik ved den polytekniske høiskole i Dresden (1876-1880)
Cand. jur. (1883)

Byfoged - Aalesund
Sakførerfuldmægtig - Tvedestrand (1884)
Overrettssakfører - Aalesund (1885-1899)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1888-1896 medlem Aalesund bystyre
1896-1898 medlem Aalesund formannskap
1897-1898 ordfører Aalesund bystyre

Offentlige verv:

Formand - Departemental komite om torskefisket i Romsdalen
Skattekommissær - (1892-1894)
Formand - Raumabanekommissionen (1896-1904)

Verv i organisasjoner:

Formand - Aalesund og Søndmør turistforening (fra 1894)

Diverse:

Slektskap: Beslegtet med rektor Holmboe, byfoged Strøm og W. S. Dahl.