Biografier

Ferdinand Nicolai Roll


Født: 28.05.1831
Død: 28.02.1921
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1877-79 1. representant Aalesund og Molde Sorenskriver
1880-82 1. representant Aalesund og Molde Sorenskriver
1883-85 1. representant Aalesund og Molde Sorenskriver Høyre
1892-94 1. representant Aalesund og Molde Extraordinær Høiesteretsassessor, fhv. Statsraad Høyre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 13.07.1889 - 30.06.1890
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.07.1890 - 05.03.1891